இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

ZOH 218

  • ZOH 2018, Ester Ledecká இரண்டாவது தங்கம் உள்ளது

    ஈஸ்டர் லெட்ஸ்கா இரட்டை ஒலிம்பிக் வென்றவர். சூப்பர் G இல் தங்கம் பின்னர் அவர் ஸ்னோபோர்டு ஒரு பெரிய ஸ்லாலத்தை வென்றார். இறுதிப் போட்டியில், ஜேர்மன் ஜோர்கை வென்றார். சூப்பர் G இல் ஒரு பரபரப்பான வெற்றியைப் பெற்ற ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு, எஸ்டர் லெட்ஸ்கா மீண்டும் உலகின் ஊடகங்களின் முதல் பக்கமாகும். Skis மற்றும் snowboards மீது வெற்றி தங்க பதக்கங்கள் ஒரு வரலாற்று மைல்கல் மற்றும் சிறந்த மத்தியில் செக்ஸ் அணிகிறது என்று ஒரு நம்பமுடியாத செயல்திறன் [...]

மீண்டும் மேல்