கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ GTA XXX பிளேஸ்டேஷன் 9 பிளேஸ்டேஷன்

கிராண்ட் தெஃப்ட் ஆட்டோ (ஜி.டி.ஏ) தனது டிஜிட்டல் எக்லிப்ஸ், ராக்ஸ்டார் நார்த் (டிரைவ் டிஎம்ஏ டிசைன்), ராக்ஸ்டார் லீட்ஸ் மற்றும் வித்வான்விக் ஸ்போலிக்கன்ஸ்டிக் ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் ஆகியோரின் அவசர அவசர அவசர அவசர அவசரமாகப் பெற்றது. செரி, ஜீஜின் ப்ரவ்னி டெய்ல் பைல் வைட் ரோக் XXX, Zahrnuje patnáct samostatných her ačtyři rozšíření. தில்

மேலும் படிக்க
கருத்துரை