இன்டெல் மெல்ட்டவுன் அண்ட் ஸ்பெக்டர் & இன்டெல் பிராசசர்கள்

மெல்ட்டௌன்ட் ஜீ zranitelnost hardwaru ovlivňující mikroprocesory இன்டெல் x86, ப்ராஸ்பெசரி IBM POWER ஒரு některé mikroprocesory založené ARM. Umožňuje neoprávněnému procesu číst celou paměť, நான் ஒரு புதிய povoleno வேண்டும். மெல்ட்டவ்ன்

மேலும் படிக்க
கருத்துரை