இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

VRBATOVA மலை

  • VRBATOVA மலை மேலும் வாசிக்க>

    VRBATOVA மலை

    Vrbatovo návrší v Krkonoších se nachází na hřebeni s názvem Krkonoš mezi hlavním vrcholem Harrachovy kameny a vrcholem Zlaté návrší. Po hřebeni prochází hranice Špindlerova Mlýna a Vítkovic, která je zároveň hranicí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Návrší leží asi 5 km severozápadně od Špindlerova Mlýna a 7 km severovýchodně od Rokytnice nad Jizerou, asi 3 […]

மீண்டும் மேல்