இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

Olivetská hora

  • Olivetská hora மேலும் வாசிக்க>

    Olivetská hora

    ஜீரெரா மலைகளில் உள்ள ஒலிவ் மலை (886 மீ) உச்சமானது. நடைபாதை சாலை மற்றும் ஜஜெர்ஸ்கா மஜிஸ்திரேட் ஸ்கை டிராக்கில் ஒரு நீல சுற்றுலா தலமாக உள்ளது. லைபிரேக்கிலிருந்து ஹெஜ்னீஸிலிருந்து கன்னி மேரியின் விஜயத்திற்குச் செல்லும் புனித யாத்ரீகர்களைக் கொண்ட புதிய புனித யாத்திரை வழி உள்ளது. அதன் கிழக்கு சாய்வு பிளாக் நிசா மற்றும் [...]

மீண்டும் மேல்