இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

மாட்டு மலை

  • கிரவி ஹொரா ஜெயண்ட் மலைகள்

    கிழக்கு ஜெயண்ட் மவுண்ட்களில் மாலா உபா கிராமத்தின் சிதறிய அபிவிருத்தியின் மத்தியில் கிருவி ஹோரா அமைந்துள்ளது. கிழக்கிலுள்ள லைசீனாவிலும் மேற்கில் உள்ள மான் மவுண்டரிலும் சுமார் நூறு மீட்டர் உயரத்தில் இது மூழ்கியுள்ளது. இருப்பினும், கிட்டத்தட்ட அனைத்து சுற்றளவு சுற்றி Kraví hora massif ஒப்பீட்டளவில் தெளிவாக சுற்றியுள்ள ஆழமான வெட்டு பள்ளத்தாக்குகள் மூலம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கில் மட்டும் தான் [...]

மீண்டும் மேல்