இராட்சத மலைகள்

இராட்சத மலைகள் (ஜேர்மன் ஐஸெர்க்பிரேஜ், போலிஷ் கோரி இஸெர்ஸ்கி, இவற்றையும் குறிப்பிடுகிறார் Jizerky) ஜ்சோ geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. ஜியேசரி, கிரெரா ப்ரமனி ஸ்வாஸிக் ஸ்ம்ருகி, கூல்

மேலும் படிக்க