இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்

jizera

  • இராட்சத மலைகள்

    செக் குடியரசின் பூகோளமயமான மொத்தம் மற்றும் வடக்கு மலைப்பகுதியாக இருக்கும் ஜிஜெரா மலைகள் (ஜேர்மன் ஐஸெர்க்பிரேஜ், போலிஷ் கோரி இஸெர்ஸ்கி, ஜெஸெஸ்கி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது). மலைப்பகுதியில் செர்ஜியோவின் மிக உயர்ந்த மலை Smrk இன் சரிவுகளில் நீராடுகின்ற ஜிஸெரா நதிக்குப் பிறகு இந்த மலைப்பகுதி பெயரிடப்பட்டது. இது முன்னர் மவுண்ட் மலைகள் என்ற மேற்கு முனையில் கருதப்பட்டது. அதன் கணிசமான பகுதி போலந்தில் அமைந்துள்ளது, அங்கு மிக உயர்ந்த உச்சம் உள்ளது [...]

மீண்டும் மேல்