செக் பாரடைஸ்

Český ráj (německy Böhmisches Paradies) இந்த வரலாற்றுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காவற்கோபுர பத்திரிகை. Název Český ráj původně označoval oblast Litoměřicka (dnes zvanou Zahrada

மேலும் படிக்க