TensorFlow

TensorFlow - Tensorflow.org - இந்த மென்பொருளின் தரவரிசை வரைபடத்திற்கான கூகிள் மெமோடிவ் மெட்வீடி குறியீட்டு வரைபடத்திற்கான Googlu. நீங்கள் ஒரு நல்ல வரவேற்பு பெற முடியும், ஒரு புதிய சூடான ஒரு புதிய அனுபவத்தை பெற முடியும், நீங்கள் ஒரு பள்ளி தேர்வு செய்ய வேண்டும். அமைப்பு

மேலும் படிக்க
கருத்துரை

வீடியோ மேக்கர் & செயற்கை நுண்ணறிவு

புதிய ப்ரொஜெக்டிவ் ஜ்வேஜ் ப்ரொக்ஷன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ட்ரெஸ்ஸ் டாப் டெஸ்ஸெஸ் ப்ரெட் டோகோன் சென்டர். ஸ்லெட்ஜ் டென்டோ ப்ரொஜெக்ட், கெட் ஸா பமோசி ப்ரோகிளிலியோ ஸ்டோஜோஜெஹோ யூன்ஹென் ப்யூட் மூட் டு யூ டியூட் டு யூ டியூட் டு யூ டுவெல்டுஹோ ஸ்கேனர் ப்ரீ விட்வேர்ட்

மேலும் படிக்க
கருத்துரை

செயற்கை நுண்ணறிவு

Umělá inteligence (UI, anglicky செயற்கை நுண்ணறிவு, AI) நீங்கள் தகவல் அறியும் போது தகவல் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. Definice pojmu "inteligentní chování" je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

மேலும் படிக்க
கருத்துரை