TensorFlow

TensorFlow - Tensorflow.org - இந்த மென்பொருளின் தரவரிசை வரைபடத்திற்கான கூகிள் மெட்ரோடிவ் க்வ்லோகோ Googlu. நீங்கள் ஒரு நல்ல வரவேற்பு பெற முடியும், ஒரு புதிய சூடான ஒரு புதிய அனுபவத்தை பெற முடியும், நீங்கள் ஒரு பள்ளி தேர்வு செய்ய வேண்டும். அமைப்பு

மேலும் படிக்க
கருத்துரை