இராட்சத, இராட்சத மலைகள், செக் பாரடைஸ்
  • ஆயிர வருட சுண்ணாம்பு Tatobity

    ஆயிர வருட சுண்ணாம்பு Tatobity

    Tatobitská எலுமிச்சை மரம் (இவை சில நேரங்களில் அமெரிக்க எலுமிச்சை மரம், எலுமிச்சை அல்லது ஆயிர வருட Zizkov சுண்ணாம்பு என) மாவட்டத்தில் கிராமத்தில் Tatobity போயிமியன் சுவர்க்கத்தின் வீட்டு வாசலில் வளரும் ஒரு நினைவு படிநிலை ஆகும். Lipa: [...]

மேலும் காண்க ...
மேலும் காண்க ...
cs Čeština‎
மீண்டும் மேல்